ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
โครงการพี่สอนน้องออมยุค 4.0 (อ่าน 69) 14 ก.ย. 61
ธรรมมะสัญจร (อ่าน 48) 14 ก.ย. 61
กีฬาสี (อ่าน 81) 04 ก.ย. 61
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (อ่าน 63) 25 ส.ค. 61
วันแม่แห่งชาติ และผ้าป่าเพื่อการศึกษา (อ่าน 66) 16 ส.ค. 61
พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายเทียนจำนำพรรษา (อ่าน 86) 31 ก.ค. 61
นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (อ่าน 82) 31 ก.ค. 61
โครงการรณรงค์ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง (อ่าน 70) 31 ก.ค. 61
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี (อ่าน 123) 28 มิ.ย. 61
ผอ.สพม.๓๙ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน (อ่าน 151) 28 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 121) 26 มิ.ย. 61
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 125) 14 มิ.ย. 61
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2561 (อ่าน 182) 03 มิ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 155) 03 มิ.ย. 61
ปรับสภาพนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 158) 03 มิ.ย. 61