ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนผังอาคารและห้องสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 54) 30 พ.ค. 63
แผนผังห้องสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 30) 30 พ.ค. 63
แผนผังห้องสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 39) 30 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 56) 30 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 32) 30 พ.ค. 63
การรับหนังสือเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 36) 25 พ.ค. 63
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา (อ่าน 25) 23 พ.ค. 63
Update! กำหนดการรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ล่าสุด (อ่าน 38) 23 พ.ค. 63
ประกาศแจ้งเลื่อนกำหนดการรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 187) 01 พ.ค. 63
กำหนดการรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 199) 26 เม.ย. 63
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 163) 22 เม.ย. 63
แจ้งความคืบหน้า กำหนดการรับสมัครนักเรียนม. 1 และ ม.4 (อ่าน 95) 18 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการรับปพ.1 และ ปพ.2 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 (อ่าน 77) 31 มี.ค. 63
แจ้ง ประกาศปิดสถานศึกษาทุกแห่ง ด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 83) 20 มี.ค. 63
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 96) 18 มี.ค. 63
แนวทางปฏิบัติในการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 76) 18 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการรับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร (อ่าน 50) 18 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการรับสมัครนักเรียน การสอบคัดเลือก และการมอบตัวนักเรียน ม.1 ม.4 ประจำปี 2563 (อ่าน 146) 18 มี.ค. 63
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 43) 28 ก.พ. 63
กิจกรรมสอนเสริม GAT PAT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 31) 20 ก.พ. 63
สอบ GAT PAT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 4) 20 ก.พ. 63
กิจกรรมสอนเสริม O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 27) 20 ก.พ. 63
สอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 15) 20 ก.พ. 63
กิจกรรมอำลาสถาบัน ปัจฉิมนิเทศ และรับประกาศนียบัตร สำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการ (อ่าน 55) 20 ก.พ. 63
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (อ่าน 72) 20 ก.พ. 63
กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านป.ว. (อ่าน 57) 20 ก.พ. 63
สอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 6) 23 ม.ค. 63
กิจกรรมสอนเสริม O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 26) 22 ม.ค. 63
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 41) 22 ม.ค. 63
กิจกรรมค่ายวิชาการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 29) 06 ม.ค. 63
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 35) 06 ม.ค. 63
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นม.2 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 43) 06 ม.ค. 63
สอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 31) 02 ม.ค. 63
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 93) 06 พ.ย. 62
เชิญชวนบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 (อ่าน 71) 06 พ.ย. 62
กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา (อ่าน 75) 06 พ.ย. 62
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 680) 27 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 639) 04 มี.ค. 62
การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ม.6 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 46) 04 มี.ค. 62
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 544) 25 ก.พ. 62