ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7) 06 พ.ย. 62
เชิญชวนบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 (อ่าน 5) 06 พ.ย. 62
กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา (อ่าน 10) 06 พ.ย. 62
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 518) 27 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 504) 04 มี.ค. 62
การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ม.6 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 37) 04 มี.ค. 62
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 475) 25 ก.พ. 62
การสอบ GAT PAT ม.6 (อ่าน 315) 20 ก.พ. 62
เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ป.ว. 2561 (อ่าน 1009) 21 ม.ค. 62
การสอบ O-NET ม.3 (อ่าน 199) 15 ม.ค. 62
การสอบ O-NET ม.6 (อ่าน 262) 15 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาของโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 254) 15 ม.ค. 62
ร่วมประกวดตั้งชื่ออาคาร โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา (อ่าน 6) 20 พ.ย. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 475) 19 ก.ย. 61