ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 1 อัตรา (อ่าน 199) 24 มิ.ย. 63
ด่วนที่สุด!!!! แจ้งนักเรียนที่ได้รับทุนเสมอภาค ให้ติดต่ออ.อนุสรณ์ ที่ห้องธุรการ ภายในวันที่ 25 มิ.ย. (อ่าน 177) 24 มิ.ย. 63
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 438) 18 มิ.ย. 63
แจ้งนัดหมาย นักเรียนชั้นม.4 (ทวิศึกษา) ทุกคน ประชุมพร้อมกัน 15 มิ.ย.63 (อ่าน 218) 14 มิ.ย. 63
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 164) 12 มิ.ย. 63
แผนผังสถานที่ในการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 152) 12 มิ.ย. 63
กำหนดการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 170) 12 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 (อ่าน 129) 11 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 191) 11 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ในการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 (อ่าน 121) 10 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 170) 10 มิ.ย. 63
กำหนดการรับมอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 115) 10 มิ.ย. 63
แผนผังห้องสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 172) 30 พ.ค. 63
แผนผังห้องสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 149) 30 พ.ค. 63
แผนผังอาคารและห้องสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 209) 30 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 212) 30 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 174) 30 พ.ค. 63
การรับหนังสือเรียนของนักเรียนระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 144) 25 พ.ค. 63
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา (อ่าน 138) 23 พ.ค. 63
Update! กำหนดการรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 ล่าสุด (อ่าน 110) 23 พ.ค. 63
ประกาศแจ้งเลื่อนกำหนดการรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 274) 01 พ.ค. 63
กำหนดการรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 327) 26 เม.ย. 63
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 283) 22 เม.ย. 63
แจ้งความคืบหน้า กำหนดการรับสมัครนักเรียนม. 1 และ ม.4 (อ่าน 187) 18 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการรับปพ.1 และ ปพ.2 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 (อ่าน 217) 31 มี.ค. 63
แจ้ง ประกาศปิดสถานศึกษาทุกแห่ง ด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 211) 20 มี.ค. 63
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 207) 18 มี.ค. 63
แนวทางปฏิบัติในการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 138) 18 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการรับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร (อ่าน 148) 18 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการรับสมัครนักเรียน การสอบคัดเลือก และการมอบตัวนักเรียน ม.1 ม.4 ประจำปี 2563 (อ่าน 271) 18 มี.ค. 63
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 151) 28 ก.พ. 63
กิจกรรมสอนเสริม GAT PAT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 101) 20 ก.พ. 63
สอบ GAT PAT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 5) 20 ก.พ. 63
กิจกรรมสอนเสริม O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 115) 20 ก.พ. 63
สอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 18) 20 ก.พ. 63
กิจกรรมอำลาสถาบัน ปัจฉิมนิเทศ และรับประกาศนียบัตร สำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการ (อ่าน 150) 20 ก.พ. 63
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (อ่าน 183) 20 ก.พ. 63
กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านป.ว. (อ่าน 133) 20 ก.พ. 63
สอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 28) 23 ม.ค. 63
กิจกรรมสอนเสริม O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 103) 22 ม.ค. 63