ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาของโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 5) 15 ม.ค. 62
การสอบ O-NET ม.6 (อ่าน 4) 15 ม.ค. 62
การสอบ O-NET ม.3 (อ่าน 4) 15 ม.ค. 62
ร่วมประกวดตั้งชื่ออาคาร โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา (อ่าน 3) 20 พ.ย. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 226) 19 ก.ย. 61