ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 451) 27 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 449) 04 มี.ค. 62
การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ม.6 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 29) 04 มี.ค. 62
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 421) 25 ก.พ. 62
การสอบ GAT PAT ม.6 (อ่าน 264) 20 ก.พ. 62
เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ป.ว. 2561 (อ่าน 320) 21 ม.ค. 62
การสอบ O-NET ม.3 (อ่าน 165) 15 ม.ค. 62
การสอบ O-NET ม.6 (อ่าน 213) 15 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาของโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 211) 15 ม.ค. 62
ร่วมประกวดตั้งชื่ออาคาร โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา (อ่าน 4) 20 พ.ย. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 414) 19 ก.ย. 61