ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการรับปพ.1 และ ปพ.2 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 (อ่าน 5) 31 มี.ค. 63
แจ้ง ประกาศปิดสถานศึกษาทุกแห่ง ด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 29) 20 มี.ค. 63
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 45) 18 มี.ค. 63
แนวทางปฏิบัติในการรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 28) 18 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการรับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร (อ่าน 17) 18 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง เลื่อนการรับสมัครนักเรียน การสอบคัดเลือก และการมอบตัวนักเรียน ม.1 ม.4 ประจำปี 2563 (อ่าน 71) 18 มี.ค. 63
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 19) 28 ก.พ. 63
กิจกรรมสอนเสริม GAT PAT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 9) 20 ก.พ. 63
สอบ GAT PAT นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 4) 20 ก.พ. 63
กิจกรรมสอนเสริม O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 8) 20 ก.พ. 63
สอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 9) 20 ก.พ. 63
กิจกรรมอำลาสถาบัน ปัจฉิมนิเทศ และรับประกาศนียบัตร สำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการ (อ่าน 26) 20 ก.พ. 63
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 (อ่าน 42) 20 ก.พ. 63
กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านป.ว. (อ่าน 26) 20 ก.พ. 63
สอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 5) 23 ม.ค. 63
กิจกรรมสอนเสริม O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 5) 22 ม.ค. 63
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 16) 22 ม.ค. 63
กิจกรรมค่ายวิชาการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 11) 06 ม.ค. 63
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7) 06 ม.ค. 63
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นม.2 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 13) 06 ม.ค. 63
สอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 15) 02 ม.ค. 63
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 63) 06 พ.ย. 62
เชิญชวนบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 (อ่าน 44) 06 พ.ย. 62
กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา (อ่าน 48) 06 พ.ย. 62
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 619) 27 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 603) 04 มี.ค. 62
การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ม.6 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 44) 04 มี.ค. 62
การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 524) 25 ก.พ. 62
การสอบ GAT PAT ม.6 (อ่าน 387) 20 ก.พ. 62
เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ป.ว. 2561 (อ่าน 1165) 21 ม.ค. 62
การสอบ O-NET ม.3 (อ่าน 237) 15 ม.ค. 62
การสอบ O-NET ม.6 (อ่าน 323) 15 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาของโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 287) 15 ม.ค. 62
ร่วมประกวดตั้งชื่ออาคาร โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา (อ่าน 7) 20 พ.ย. 61
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 498) 19 ก.ย. 61