ภาพกิจกรรม
การตรวจนับการมีตัวตนของนักเรียน
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยาได้ทำการตรวจสอบและรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา โดยมีผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มาทำการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว 
 
ในการนี้ นายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิทยา ชนะภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรมาให้การต้อนรับ และทำการตรวจนับการมีตัวตนนักเรียนจนเป็นที่เรียบร้อย
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2561,15:04   อ่าน 390 ครั้ง