ภาพกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 งานแนะแนว โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ได้จัดให้มีกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อในโครงการวิชาการและวิชาชีพแผนกการโรงเรียนและการท่องเที่ยว ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  ณ หอประชุมโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา โดยมีคณะวิทยากรและทีมงานจากวิทยาลัยพาณิชยการบึงพระ พิษณุโลก มาให้ความรู้และจัดบูทกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมต่างก็ได้รับความรู้ ได้ทำกิจกรรมที่สนุกสนาน และได้ฝึกปฏิบัติงานจริงอีกด้วย
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2561,14:29   อ่าน 231 ครั้ง