ภาพกิจกรรม
พิธีถวายราชสดุดี ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ได้จัดกิจกรรม พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งจะตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี 
 
ในการนี้ นายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บังคบบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี และกองลูกเสือ - เนตรนารี เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีถวายพวงมาลัยข้อพระกร การวางพวงมาลา และการถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย ซึ่งเป็นการปลูกฝังความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น จนทำให้กิจการลูกเสือไทยเจริญก้าวหน้า และสืบทอดมาจนปัจจุบัน
 
และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีถวายราชสดุดีแล้ว นายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา และคณะผู้บังคบบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี ได้ร่วมกันทำพิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือโลก และเครื่องหมายลูกเสือพิเศษ ให้แก่ลูกเสือ - เนตรนารีอีกด้วย
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2561,17:38   อ่าน 382 ครั้ง