ภาพกิจกรรม
การสอบวัดความสามารถในการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางPISA
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยาได้ดำเนินการจัดสอบวัดความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยมีนายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ตรวจเยี่ยมห้องสอบทุกห้อง ซึ่งการดำเนินการสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2561,13:27   อ่าน 144 ครั้ง