ภาพกิจกรรม
ธรรมมะสัญจร
วันที่ 6 กันยายน 2561 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยาได้จัดกิจกรรมธรรมมะสัญจร โดยมีวิทยากรจากคณะสงฆ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยวชนตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมประจำชีวิต สามารถนำหลักธรรมขั้นพื้นฐานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คลิกดูภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2561,10:44   อ่าน 78 ครั้ง