ภาพกิจกรรม
สอบวัดความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (PISA)
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยาได้นำเนินการสอบวัดความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน(Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

คลิกดูภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2561,12:04   อ่าน 92 ครั้ง