ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยาได้รับการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโดยมีศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จำนวน 3 คนได้แก่ นายพงษ์เทพ ทองคำพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางมาราศรี มีโชค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิยศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ มีผู้บริหาร คณะครู เข้ารับการนิเทศทั้งเรื่องนโยบายการศึกษาด้านต่างๆ การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน การใช้ Logbook ในการพัฒนาครู เป็นต้น

คลิกดูภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2561,10:48   อ่าน 241 ครั้ง