ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 พ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชาสงเคราะห์วิทยาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา เวลา 08.00 น. - 12.00 น.
คณะครู : ชุดผ้าไทย นักเรียน : เตรื่องแบบนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
07 พ.ย. 62 เชิญชวนบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จ.พิษณุโลก ที่บริเวณอาคารหอประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา เวลา 12.00 น. - 15.00 น.  JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
นักเรียน : เครื่องแบบนักเรียน บุคคลทั่วไป : ชุดสุภาพ งานอนามัยโรงเรียน
07 พ.ย. 62 กิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา เนื่องในโอกาส นายเมธี ศรีรันต์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา เวลา 09.00 น. - 12.00 น.  JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
คณะครู : เสื้อผ้าไทยดอกปีบ สีม่วง นักเรียน : เครื่องแบบนักเรียน
01 พ.ย. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
นักเรียน : เครื่องแบบนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา : ชุดสุภาพ
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
นักเรียน : เครื่องแบบนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา : ชุดสุภาพ
13 พ.ค. 62 ถึง 15 พ.ค. 62 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเปิดเตรียมการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชุดสุภาพ
12 พ.ค. 62 ถึง 13 พ.ค. 62 กิจกรรมปรับสภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชุดสุภาพ (ตามที่นัดหมาย) งานกิจการการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล
09 เม.ย. 62 การมอบตัวนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
เครื่องแบบนักเรียน (จากสถานศึกษาเดิม) ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
08 เม.ย. 62 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
เครื่องแบบนักเรียน (จากสถานศึกษาเดิม) ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
05 เม.ย. 62 การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เครื่องแบบนักเรียน (จากสถานศึกษาเดิม) ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
04 เม.ย. 62 รับวุฒิการศึกษา และประกาศนียบัตรจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1)
เครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
01 เม.ย. 62 ประกาศผลสอบ GAT PAT
29 มี.ค. 62 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 ปีการศึกษา 2561
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 ประจำ ปีการศึกษา 2561

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารจามจุรี

เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น.
นักเรียน : เครื่องแบบนักเรียนถูกระเบียบ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา : ชุดสุภาพ สวมทับด้วยชุดครุย
23 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
เครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
16 มี.ค. 62 ถึง 17 มี.ค. 62 การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ม.6 ปีการศึกษา 2561
http://www.niets.or.th/th/catalog/view/247 JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
เครื่องแบบนักเรียน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ.
02 มี.ค. 62 ถึง 03 มี.ค. 62 การสอบ O-NET ม.6
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
มหาวิทยาลัยนเรศวร/เครื่องแบบนักเรียน สทศ
28 ก.พ. 62 กิจกรรมอำลาสถาบัน วันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
เครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
25 ก.พ. 62 ถึง 27 ก.พ. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.3
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
เครื่องแบบนักเรียน งานวัดผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
25 ก.พ. 62 ถึง 27 ก.พ. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียน ม.6
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
เครื่องแบบนักเรียน งานวัดผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
23 ก.พ. 62 ถึง 26 ก.พ. 62 การสอบ GAT PAT ม.6
เครื่องแบบนักเรียน สทศ.
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 การสอบ O-NET ม.3
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา/เครื่องแบบนักเรียน สทศ
29 ม.ค. 62 เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ป.ว. 2561
ด้วยโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ได้กำหนดการจัดกิจกรรม "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ป.ว." ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานนักเรียน และทักษะด้านวิชาการ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ โดยกำหนดการจัดกิจกรรมขึ้นในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
22 ม.ค. 62 ถึง 25 ม.ค. 62 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ O-NET ม.3 ผ่านระบบ Web Conference
เครื่องแบบนักเรียนถูกระเบียบ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
20 พ.ย. 61 การสอบ PISA นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
งานวัดผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
24 ก.ย. 61 ถึง 27 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
18 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 สอบกลางภาค
28 มิ.ย. 61 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
26 มิ.ย. 61 วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
20 มิ.ย. 61 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
14 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันไหว้ครู