ข่าวประชาสัมพันธ์
การปักตัวอักษรบนเครื่องแบบนักเรียน 2564
>>นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น<<
>อกเสื้อด้านขวา<
ให้ปักอักษร ป.ว. และเลขประจำตัวนักเรียน ด้วยตัวอักษรและเลขไทยแบบตัวพิมพ์ธรรมดา ใช้ด้ายหรือไหมสีน้ำเงินแก่ ปักเว้นช่องไฟแต่พองาม โดยปักติดเนื้อผ้าในระดับแนวเหนืออก ห่างจากตะเข็บไหล่ประมาณ ๘ - ๑๐ เซนติเมตร
>อกเสื้อด้านซ้าย<
ปักชื่อ - นามสกุล โดยตัวอักษรมีขนาดสูง ๑ เซนติเมตร (ปักให้อยู่ระดับเดียวกับตัวอักษร ป.ว.) ด้านบน ปักเลขแสดงระดับชั้นและห้องเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษานั้น ใช้ด้ายหรือไหมสีน้ำเงินแก่

>>นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย<<
>อกเสื้อด้านขวา<
ให้ปักอักษร ป.ว. และเลขประจำตัวนักเรียน ด้วยตัวอักษรและเลขไทยแบบตัวพิมพ์ธรรมดา ใช้ไหมสีน้ำเงินแก่ ปักเว้นช่องไฟแต่พองาม โดยปักติดเนื้อผ้าในระดับแนวเหนืออก ห่างจากตะเข็บไหล่ประมาณ ๘ - ๑๐ เซนติเมตร ด้านบนของอักษร ป.ว. ปักตราสัญลักษณ์ดรงเรียน (ดังรูป)
>อกเสื้อด้านซ้าย<
ปักชื่อ - นามสกุล โดยตัวอักษรมีขนาดสูง ๑ เซนติเมตร (ปักให้อยู่ระดับเดียวกับตัวอักษร ป.ว.) ด้านบน ปักเลขแสดงระดับชั้นและห้องเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษานั้น ใช้ด้ายหรือไหมสีน้ำเงินแก่

*หมายเหตุ
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สามารถหาซื้อได้ตั้งแต่เปิดภาคเรียนเป็นต้นไป ที่ห้องสหกรณ์โรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2564,12:05   อ่าน 41 ครั้ง