ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนที่สุด!!!! แจ้งนักเรียนที่ได้รับทุนเสมอภาค ให้ติดต่ออ.อนุสรณ์ ที่ห้องธุรการ ภายในวันที่ 25 มิ.ย.
ประชาสัมพันธ์แจ้งถึงนักเรียนที่ได้รับทุนเสมอภาค ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักเรียนจะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติม
ดังนั้นให้นักเรียนรีบมาติดต่อคุณครูอนุสรณ์ ที่ห้องธุรการ ภายในวันพรุ่งนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563)

หมายเหตุ : นักเรียนต้องสวมเครื่องแบบนักเรียนและมาติดต่อพร้อมกับผู้ปกครองเท่านั้น และนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองมาด้วย

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 32 ครั้ง