ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โดยปกติโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา จะจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองขึ้น 1 ครั้ง/ 1 ภาคเรียน และจะจัดพร้อมกันทุกระดับชั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ทางโรงเรียนจึงจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นละ 1 วัน ตามกำหนด ดังนี้ค่ะ

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(ขอความกรุณาให้นักเรียน 1 คน มากับผู้ปกครอง 1 คน เท่านั้นและอย่าลืมสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยมาด้วยนะคะ)
รายงานตัวที่หอประชุมโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป
หมายเหตุ นักเรียนสวมชุดนักเรียนให้เรียบร้อยค่ะ

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 102 ครั้ง