ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งนัดหมาย นักเรียนชั้นม.4 (ทวิศึกษา) ทุกคน ประชุมพร้อมกัน 15 มิ.ย.63
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียน ม.4/3 ม.4/4 และม.4/5 ปีการศึกษา 2563 ทุกคนค่ะ
 
ขอให้นักเรียนห้องดังกล่าวข้างต้น มาประชุมพร้อมกัน เรื่องการเลือกแผนการเรียน (ทวิศึกษา)
ที่หอประชุมโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
ในวันพรุ่งนี้ (วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563) เวลา 09:00 น. ค่ะ
 
หมายเหตุ นักเรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อยนะคะ

โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 42 ครั้ง