ภาพกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 งานแนะแนว ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้จัดให้มีกิจกรรมการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ โดยมีสถานศึกษาหลายแห่ง มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ และเส้นทางในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ยังมีการจัดบูธกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยมีนายวิทยา ชนะภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวเปิดงาน
 
ในกิจกรรมนี้ นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมต่างได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อและแนวทางในการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังได้ลงมือปฏิบัติจริงจากบูธกิจกรรมต่าง ๆ อีกด้วย
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2561,14:49   อ่าน 707 ครั้ง