จากสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัส covid-19 และจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว

โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยาจึงขอเลื่อนกำหนดการต่าง ๆ ดังนี้

(1) เลื่อนการรับสมัครนักเรียน การสอบคัดเลือก และการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 
(2) เลื่อนการรับใบปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียน) และ ปพ.2 (ใบประกาศนียบัตรแสดงวุฒิการศึกษา) ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

การเลื่อนกิจกรรมทั้ง 2 ข้อข้างต้น จะเลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในทันทีค่ะ*หมายเหตุ : ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก
(1) website : http://www.pcsk.ac.th
(2) page : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
(3) facebook : Prachasongkro Wittaya
เข้าสู่หน้าหลัก